MEK-SİS PROJESİ METRİK ÖLÇÜM İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru 1. Ölçümler mimari projeler üzerinden yapılabilir mi?

Cevap: Hayır. Mimari proje uygulama sonrasında çeşitli sebeplerle ve tarihlerde değişebildiği için yerinde ölçümlerin yapılması gerekmektedir.

Soru 2. Ölçüm cihazı temin etmekte güçlük çekiyoruz. Ne yapmalıyız?

Cevap: İstenilen ölçümleri istenen hassasiyette ölçebilecek cihazları istediğiniz bir firmadan temin edebilirsiniz.

Soru 3. Yangın merdiveni, yangın güvenlik holü ve asansör gibi mahallere kod ve numara verilecek mi?

Cevap: Yangın merdiveni, yangın güvenlik holü ve asansör gibi mahallere OS kodu altında 1000-1001-1002 gibi numaralandırma yapılır. Kullanıcı sirkülasyon alanlarına OS şeklinde kod verilecektir.

Soru 4. Tesisat şaftlarını kodlandırmak gerekli midir?

Cevap: Şaftların hiç birinde kodlama işleminin yapılmasına gerek yoktur.

Soru 5. Lojman ve yurtlara ait alt fonksiyonlar mevcut değil. Bunları nasıl kodlandıracağız?

Cevap: Lojman ve yurtlara ait karakteristikler yazılımda bulunmaktadır. Lojmanlarda arzu edilirse karakteristiklerin içinde yer alan “toplam metrekare” seçilerek toplam metrekare bilgisinin girilmesi de yeterli olmaktadır.

Soru 6. Birbiriyle bağlantısı bulunmayan farklı girişlere sahip bir binamız mevcut. Numaralandırma yaparken girişler farklı olduğu için binayı bloklar halinde mi ayırmamız gerekir?

Cevap: Bina bloklar halinde ayrılarak numaralandırma işleminin gerçekleştirilmesi yeterlidir.

Soru 7. Sığınak, çay ocağı, bilgisayar laboratuvarı, fotokopi odası, güvenlik odası, elektrik pano odası, temizlik odası ve temizlik personel odası gibi alt fonksiyonlara ihtiyaç duyuyoruz. Ne yapmalıyız?

Cevap: Bilgisayar laboratuvarı, eğitim fonksiyonunun bir alt fonksiyonu (EL) olarak sistemde mevcuttur. Diğerleri ise “diğer ana fonksiyonun altında diğer alt fonksiyonunun (OX)” karakteristiği olarak yer almaktadır.

Soru 8. Zemin kat dışındaki katlarda ana giriş olarak merdivenle çıkılan bir noktayı mı giriş kabul edip, soldan başlayarak numaralandırmamız gerekir? Örnek olarak bodrum katta garaj girişinin mevcut olması durumunda burası giriş kabul edilebilir mi?

Cevap: Birden fazla merdivenin bulunduğu binalarda düşey düzlemde zemin katta uygulanan numaralandırma aynı hizada devam etmelidir. Tek merdiven mevcut ise merdivenden çıkışta solda bulunan ilk odadan başlanarak numaralandırma yapılmalıdır. Bodrum katlarda insan sirkülasyonu esas olarak merdivenden sağlanıyorsa numaralandırma işlemi merdiven baz alınarak yapılmalıdır (garajlar gibi tali girişler göz önüne alınmaz).

Soru 9. Binanın projesi yoksa, bina bağışsa ya da kiralıksa veri ölçüm ve girişleri yapılacak mı?

Cevap: Bu binalara ilişkin ölçümlerin yapılması gerekir. Projesi olmayan binaların mimari taslak projelerinin pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekir.

Soru 10. Numaralandırma ve metrik ölçümler yapılırken, mekan künye bilgileri yani mekandaki ekipman, donanımlar not alınacak mı, yoksa iç ortam kalite ölçümleri yapılırken mi bu mekanların künye bilgisi girilecek?

Cevap: YMESS Ver.1 Ek 5’te belirlenen hedef sürelerin sağlanması için öncelikle metrik ölçümlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Soru 11. Yerleşke tanımlamalarında eğitim yerleşkeleri içerisinde olmayan müstakil binalarımız var. II. Beyazıt Külliyesi, Edirne Merkez Lojmanları, Meriç Kenarı Sosyal tesisler vb. gibi binalarımız bu güne kadar yerleşke olarak tanımlanmadı. Buradaki binalarımızı yerleşke olarak mı tanımlayacağız?

Cevap: Sistemde belli bir yerleşkenin içerisinde bulunmayan binalara kendi ismiyle yerleşke tanımlayabilirsiniz.

Soru 12. Yerleşke tanımlamalarında enlem boylam bilgilerinde röper noktası olarak yerleşkenin neresi alınmalıdır?

Cevap: Röper noktası olarak giriş kapısının alınması uygundur.

Soru 13. Yerleşke tanımlamalarında * ile işaretli alanlar girilmesi zorunlu alanlar mıdır?

Cevap: * ile belirtilmiş alanlar zorunlu alanlardır ve doldurulması gerekmektedir.

Soru 14. Sınıflandırma ve Kodlamada yer alan Tablo 1’de alt kullanım alanlarında; Hava sirkülasyonu OA Kullanıcı sirkülasyonu OS kodu ile gösterilmektedir. Ancak proje örneklerinde koridorla yanı sirkülasyon alanları OA ile gösterilmiştir. Tablo 1’de yapılan tanımlamaya göre koridorların kullanıcı sirkülasyonu olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Örnekleme ile Tablo 1 arasında hangisinin kullanılacağını netleşmesi gerekmektedir. Çünkü mahal tanımlamalarında karmaşa meydan gelmiştir.

Cevap: Kullanıcı sirkülasyon alanlarına OS şeklinde kod verilecektir.

Soru 15. Herhangi bir tadilat yapılmayan bir mahalimiz var. Buradan içeri girdiğimizde bu mahal içinde üç-dört tane daha kapısı bu mahale açılan alanlarımız mevcut. Bunları numaralandırırken ilk mahale rakam verip (Ör: MA-Z-1) diğer içerideki mahallere harf mi verilecek (MA-Z-1/A gibi)? Yoksa numaralandırmaya devam mı edilmelidir (MA-Z-2, MA-Z-3 gibi)?

Cevap: Bu mahaller numaralandırılırken ilk mahale rakam verip (Ör: MA-Z-1) diğer içerideki mahallere ise harf (MA-Z-1/A gibi) verilmelidir.

Soru 16. Yerleşke kaydederken sadece ders görülen alanlar mı kaydedilecek yoksa üniversiteye ait tüm alanlar (Lojman, sera, kümes, ahır, kapalı ibadet alanları, müze, konukevi vb.) yerleşke başlığı altında mı kaydedilecek?

Cevap: Üniversiteye ait tüm kapalı alanlar ölçülerek verileri sisteme kaydedilecektir.

 

MEK-SİS PROJESİ İÇ MEKAN KALİTESİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru 1. İç ortam kalitesi ölçümlerine ne zaman başlanmalıdır?

Cevap: Ölçümler 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde gerçekleştirilmelidir. Yaz okulu olan üniversiteler ölçüm cihazlarını temin ettiler ise ölçümlerine yaz döneminde başlayabilirler.

Soru 2. İç ortam ölçüm cihazlarının temini ne kadar sürer?

Cevap: İç ortam cihazlarının temini 4 ile 6 hafta arasında sürmektedir.

Soru 3. İç ortam aydınlatma ölçümleri ne zaman yapılmalıdır?

Cevap: İç ortam aydınlatma ölçümleri gün içerisinde istenilen saatte yapılabilir. Ancak daha kapsayıcı sonuçlar elde etmek amacıyla saat 09:00, 11:00, 14:00 ve 16:00 gibi gün içerisinde farklı zamanlarda ölçümler gerçekleştirilerek ortalamalarının otomasyona girilmesi yeterlidir.

Soru 4. İç ortam gürültü ölçümleri ne zaman yapılmalıdır?

Cevap: İç ortam gürültü ölçümleri gün içerisinde istenilen saatte yapılabilir. Daha kapsayıcı sonuçlar elde etmek amacıyla saat 09:00, 11:00, 14:00 ve 16:00 gibi gün içerisinde farklı zamanlarda ölçümlerin gerçekleştirilerek her bir ölçüm değerinin otomasyona girilmesi yeterlidir. Gürültü ölçümleri sırasında mekanın boş olması gerekmektedir.

Soru 5. Dersliklerin iç ortam sıcaklık ölçümleri ne zaman yapılmalıdır?

Cevap: Dersliklerin iç ortam sıcaklık ölçümleri gün içerisinde istenilen saatte yapılabilir. Ancak ölçümlerden daha kapsayıcı sonuçlar elde etmek amacıyla gün içerisinde dersliklerin kullanıldığı dört faklı zamanda ölçümlerin gerçekleştirilerek ortalamalarının otomasyona girilmesi yeterlidir.

Soru 6. Dersliklerin iç ortam nem ölçümleri ne zaman yapılmalıdır?

Cevap: Dersliklerin iç ortam nem ölçümleri gün içerisinde istenilen saatte yapılabilir. Ancak ölçümlerden daha kapsayıcı sonuçlar elde etmek amacıyla gün içerisinde dersliklerin kullanıldığı dört faklı zamanda ölçümlerin gerçekleştirilerek ortalamalarının otomasyona girilmesi yeterlidir.

Soru 7. Dersliklerin iç ortam karbondioksit ölçümleri ne zaman yapılmalıdır?

Cevap: Dersliklerin iç ortam karbondioksit ölçümleri gün içerisinde istenilen saatte yapılabilir. Ancak ölçümlerden daha kapsayıcı sonuçlar elde etmek amacıyla gün içerisinde dersliklerin kullanıldığı dört faklı zamanda ölçümlerin gerçekleştirilerek ortalamalarının otomasyona girilmesi yeterlidir.

 

MEK-SİS PROJESİ YAZILIM İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru 1. Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme nasıl yapılmalıdır?

Cevap: Kullanıcı tanımlama üniversite yetkilisi tarafından Tanımlamalar->Kullanıcılar sayfasından yapılmaktadır. Kullanıcılar Üniversite Yetkilisi, Bina Veri Girişi Yetkilisi, Bina Veri Görme Yetkilisi, Ders Programı Yetkilisi şeklinde kategorilere ayrılmıştır. Bu kategorilerden birisi seçilerek kullanıcı kaydı yapılacaktır. Kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra DETAY bağlantısına tıklanarak Şifre Üret ve Mail At butonu tıklanarak kişiye şifre gönderilebilir.

Bina Veri Girişi Yetkilisi tanımlandıktan sonra hangi binalara yetkili olduğu ise Bina Kullanıcısı Yetkilendirme sayfasından kişiye bina atanarak istenilen binalara yetki verilecektir.

Soru 2. Yerleşkeyi silmek için hangi adımları yapmalıyız?

Cevap: Yerleşke Silme işlemi için öncelikle yerleşke binalarına mekan tanımlaması yapılmış ise mekanlar silinecektir. Mekanlar silindikten sonra Binalar silinecektir. Binalar silindikten sonra yerleşke silme işlemi yapılacaktır.

Soru 3. Binayı silmek için hangi adımları yapmalıyız?

Cevap: Binaya mekan tanımlaması yapılmış ise mekanlar silinecektir. Mekanlar silindikten sonra Bina  silinecektir.

Soru 4. Mekanları silmek için hangi adımları yapmalıyız?

Cevap: Mekan silmek için mekan açılır kutucuktan seçilerek Listeleme işlemi yapılır ve Sil butonuna tıklanarak silme işlemi yapılır.

Soru 5. Kullanıcı şifre değiştirme işlemi nasıl yapılır?

Cevap: Kullanıcı sisteme giriş yaptıktan sonra Tanımlamalar->Şifre Yenileme sayfasından yeni şifresini girerek şifre değiştirme işlemi yapar. Eğer şifre unutuldu ise Giriş sayfasında Şifremi Unuttum sayfasına giderek mail adresine aktivasyon kodunu gönderir. Mail adresine gelen aktivasyon bağlantısı tıklanarak şifre değiştirme sayfasından değişiklik yapılır.

Soru 6. Mekan Kod ve Adı nasıl oluşmaktadır?

Cevap: Mekan Kod ve Adı sistem tarafından otomatik oluşturulmaktadır. Mekan kod ve adını oluşturmak içim Yerleşke->Bina seçim işlemi yapılır. Mekan Ana Fonksiyonu-Alt Fonksiyonu ve Karakteristiği, Kat seçilir ve Mekan numarası yazılarak Mekan Kod ve Adını Oluştur butonuna tıklanır.

Soru 7. Mekan bölme nasıl yapılır?

Cevap: Mekan kod ve adını oluşturmak içim Yerleşke->Bina seçim işlemi yapılır. Mekan Ana Fonksiyonu-Alt Fonksiyonu ve Karakteristiği, Kat seçilir ve Mekan numarası, Bölünen Mekan Kodu(A,B,C,1,2 vb.) yazılarak Mekan Kod ve Adını Oluştur butonuna tıklanır.

Soru 8. Ders programları ne zaman ve kim tarafından girilecektir?

Cevap: Ders Programları 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi girilecektir. Tarafınızdan verilen yetkilendirme ile bölüm sekreterleri veya öğrenci işleri personeli tarafından veya web servisleri aracılığı ile veriler aktarılacaktır.

Soru 9. Bina Tanımı nasıl yapılır?

Cevap: Bina tanımı yapılabilmesi için öncelikle Yerleşke Tanımı yapılmalıdır. Yerleşke tanımlı ise Binanın Adı, Binanın kısa adı, Ana fonksiyonu seçilerek Kaydetme işlemi yapılır. Birden fazla bina oluşturulacak işe “Yeni Kayıt Oluştur” butonuna tıklanmalıdır.

Soru 10. Kat planları nasıl yüklenir?

Cevap: Bina Bilgileri-> Bina Tanımları-> Kat Planları sekmesinden Kat Seçilerek kata ait plan Dosya seçme işlemi yapılarak yüklenebilir.

Soru 11. Metrik ölçümlerin veri giriş formatı nasıl olmalıdır ?

Cevap: En, Boy, Yükseklik, Kullanım Alanı, Hacim, Mülkiyet alanları, Pencere Alanı değerlerinin veri giriş formatı 30,55 şeklinde kesirli kısım virgül ile ayrılarak girilmelidir. Sistem nokta ile ayırmaya izin vermemektedir.

Soru 12. İç ortam ölçümlerin veri giriş formatı nasıl olmalıdır ?

Cevap: Sıcaklık, Gürültü, Nem, Karbondioksit ve Aydınlatma değerlerinin veri giriş formatı 30,55 şeklinde kesirli kısım virgül ile ayrılarak girilmelidir. Sistem nokta ile ayırmaya izin vermemektedir.